Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani, SŠGT Ljubljana, SSGT LJ, Srednja sola za gostinstvo in turizem v Ljubljani